Stüdyo Nada Üyelik Sözleşmesi

  1. Taraflar

1.1 www.studyonada.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Bomonti Business Center No:8/49 Şişli İstanbul adresinde şirket (Bundan sonra “Stüdyo Nada” olarak anılacaktır)

1.2 www.studyonada.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”) olarak anılacaktır.

  1. Sözleşmenin Konusu

2.1 Taraflar, Sözleşme kapsamında belirlenen hüküm ve şartlara uygun olarak Üye’nin Üyelik işlemlerini gerçekleştirmek ve iş bu Sözleşmeyi onaylamak suretiyle, www.studyonada.com’a üye olması akabinde, Stüdyo Nada tarafından sunulacak hizmetlerin şartlarını ve Tarafların Karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

  1. Stüdyo Nada’nın Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Stüdyo Nada’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, üyeliğini iptal etme, biten üyeliği yenilememe, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder.

3.2.Stüdyo Nada, ödeme yükümlüklerini yerine getirmeyen, sözleşme şartlarını ihlal eden üyelerin üyeliklerini sözleşme kapsamında iptal edebilir ve/veya üyelikleri askıya alabilir.

3.3. www.studyonada.com’da üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Stüdyo Nada ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Stüdyo Nada üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.4. Stüdyo Nada, eğitmenleri değiştirme hakkını saklı tutar. Stüdyo Nada herhangi bir eğitmen değişikliği hakkında üyeye önceden haber verme yükümlülüğü altında değildir. 

3.5. Stüdyo Nada, en az 12 saat önceden üyelere bildirim yapmak koşulu ile ders saatlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

3.6. Stüdyo Nada, yetersiz katılım sebebi ile herhangi bir sınıfı veya atölye çalışmasını iptal etme hakkını saklı tutar. 

3.7. Stüdyo Nada yılbaşı, bayram ve resmi günlerinde programının saatlerinde tek taraflı değişiklik ve kısıtlama yapma hakkına sahiptir. 

3.8. Stüdyo Nada, üyelere kilo kaybı, kilo artışı ile ruhsal veya fiziksel sağlığın iyileştirilmesi gibi konularda yazılı/sözlü taahhüt vermez.

3.9. Stüdyo Nada üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla önceden haber vererek ya da vermeksizin ders planını, atölye çalışmalarını veya hizmetlerini, sunum şekillerini, üyelik bedellerini, çalışma saatlerini değiştirebilir. Stüdyo Nada, sunduğu bazı hizmetleri ya da hizmetlerin tümünü sebep göstermeksizin süreli ya da süresiz olarak kapatabilir. 

3.10. Stüdyo Nada, internet kesintisi, sel, deprem, savaş, olağanüstü hal, salgın hastalık gibi kendi kontörlü dışında gelen elverişsizlik ve mücbir sebeplerin varlığı halinde stüdyonun hizmetlerini kapatma ve mücbir sebep etkileri ortadan kalkana kadar www.studyonada.com’u geçici olarak kullanıma kapatma hakkına sahiptir. 

3.11. Stüdyo Nada, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.studyonada.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Stüdyo Nada’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.12. www.studyonada.com internet sitesi yazılım Stüdyo Nada mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.13. Stüdyo Nada tarafından www.studyonada.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.14. Stüdyo Nada kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Stüdyo Nada, üyenin www.studyonada.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.15. Stüdyo Nada’ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Stüdyo Nada ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.

3.16. Stüdyo Nada, www.studyonada.com‘un virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için üyenin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.studyonada.com’a girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.17. Stüdyo Nada, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Stüdyo Nada, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Hesabım” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

3.19 Üye, Stüdyo Nada’ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Stüdyo Nada iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Stüdyo Nada ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Stüdyo Nada iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Stüdyo Nada ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Stüdyo Nada ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Stüdyo Nada ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

  1. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Üye, www.studyonada.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Stüdyo Nada’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.2 Üye, www.studyonada.com bünyesinde yer alan hizmetlerden, Stüdyo Nada tarafından belirlenen tüm kurallara ve şartlara uygun davranmak koşulu ile Stüdyo Nada tarafından belirlenen çalışma saatlerinde faydalanacağını kabul eder. 

4.3. Üye, Stüdyo Nada tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Stüdyo Nada’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Stüdyo Nada’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.4 Üyeler www.studyonada.com’da dijital olarak yayınlanan spor faaliyetlerine katılabilmek için gerekli sağlık şartlarını taşıdıklarını, spor aktivitelerine uygun olduklarını, tıbbi kontrollerini yaptırdıklarını veya sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelere uyduklarını taahhüt eder. Üyeler, herhangi bir sakatlık, ruhsal veya fiziksel sağlık problemini üyelik öncesi Stüdyo Nada’ya bildirmek zorundadır. Kurallarının üye tarafından ihlali sözleşmenin feshi ve/veya üyeliğin askıya alınması nedenidir.

4.5 Üye, Stüdyo Nada’da ders/seans öncesi derse katılım rezervasyon formunu imzalayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.6 Üye, tüm canlı yayınlanan derslerin tam zamanında başlayıp bittiği hususunda bilgilendirildiği, ders saatlerinde hazır olacağını, geç katılımı durumunda herhangi bir ek süre tanınmayacağını anladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

4.7. Üye www.studyonada.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

4.8. Üye, www.studyonada.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

4.9. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

4.10. Üye, cep telefonu/e posta adresi/ adres değişikliğini yazılı olarak Stüdyo Nada’ya bildirmediği takdirde, sözleşme ile bildirmiş olduğu cep telefonu/e posta adresi/ adresine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine tebligatın yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

  1. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

5.1. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Stüdyo Nada tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

5.2. Stüdyo Nada üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5.3. Üyenin aşağıda belirtilen hallerdeki üyelik iptal talebi Stüdyo Nada’ya [email protected] adresine yazılı olarak bildirmesi suretiyle yapılmak zorundadır. Yazılı yapılmayan iptal talepleri geçerli olmayıp, hukuki sonuç doğurmayacaktır. Aşağıda belirtilen haller dışında üyenin sözleşme iptal hakkı ve ücret iade hakkı bulunmamaktadır.

5.3.1. Yasal süre içinde yapılacak iptal: Üyeler, sözleşmenin imzalandığı günden itibaren ilk 7 gün içerisinde herhangi bir neden ve sebep bildirmeksizin [email protected] adresine yazılı olarak bildirmek kaydıyla üyeliklerini iptal edebilir. Bu durumda ödenmiş olması halinde üyelik bedelinin tamamı herhangi bir kesinti yapılmaksızın üyeye iade edilir. Üye bu süre içinde hizmet almış ise aldığı hizmet süresinin bedeli mahsup edilerek kalan tutar üyeye ödenir. Şayet üyelik bedeli kredi kartı ile ödenmiş ise bu durumda iade edilecek tutardan komisyon, vergi vb. diğer masraflar için %18 kesinti yapılacaktır. Kredi kartından yapılan ödemelerdeki iadeler aynı şartlarda kredi kartına yapılır.

5.3.2. Hastalık durumu: Üyenin üye olmasını müteakip üyelik süresi içinde stüdyodaki aktivitelere katılmasını engelleyecek daimi bir hastalığa tutulması ve bu durumun tam teşekkülü devlet hastanesinden alınmış heyet raporu ile belgelenmesi halinde üyelik iptal edilir. Bu durumda kullanılmayan süreye ait ödenen ücretlerden (şayet varsa) kesinti yapılarak kalan tutar faizsiz olarak üyeye iade edilir. Kalan süre ücreti şayet ödenmemişse üyelik bedeli (kesinti) ödeyerek üyeliğini iptal eder. Kullanılan hizmet süresinin bedeli iade olunmaz. Bu madde gereğince işlem yapılabilmesi için üye hastalığa ilişkin raporunu üst yazı ile birlikte Stüdyo Nada’ya verecektir. Geç verilen rapor ve dilekçeler işlem görmeyecek, geçersiz kabul edilecektir. Hastalığa ilişkin raporun rapor tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilmesi gerekmektedir. 

5.4. Üyelikler hiçbir surette devredilemez ve paylaşılamaz. 

  1. Yürürlük

6.1. Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

  1. Yetkili Mahkeme

7.1. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.